Квеселевич Дмитро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Квеселевич Дмитро Іванович

КВЕСЕЛЕ́ВИЧ Дмитро Іванович (16. 05. 1935, Житомир – 22. 02. 2003, там само) – мовознавець. Д-р філол. н. (1986), проф. (1989). Закін. Житомир. пед. ін-т (1956). Від 1961 працював у ньому (нині ун-т): від 1992 – зав. каф. англ. філології. Наук. дослідження: лексикографія, лексикологія. Уклав «Русско-английский словарь междометий и релятивов» (1990, співавт.), «Русско-английский фразеологический словарь» (1998), «Современный русско-английский фразеологический словарь» (2002, співавт.), «Толковый словарь ненормативной лексики русского языка» (2003; усі – Москва).

Пр.: Семантико-синтезовані дієслова як прояв лінгвістичної економії // Нариси з контрастив. лінгвістики: Зб. наук. пр. К., 1979; Интеграция словосочетания в современном английском языке. К., 1983; Класифікація атрибутів у світлі структурно-функціональної теорії інформації // Мовознавство. 1984. № 5; Практикум з лексикології сучасної англійської мови: Навч. посіб. В., 2001 (співавт.).

Літ.: Галагуза О. Фортеці Дмитра Квеселевича // Вільне слово. 2004, 26 берез.; Місяць Н. К. Поліський Даль // Житичі. 2004. № 14.

М. Ю. Костриця

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
М. Ю. Костриця . Квеселевич Дмитро Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11601 (дата звернення: 11.05.2021)