Кельман Євген Ісакович — Енциклопедія Сучасної України

Кельман Євген Ісакович

КЕ́ЛЬМАН Євген Ісакович (30. 12. 1891 (11. 01. 1892), Одеса – 02. 04. 1945) – правознавець. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1914). Слухав лекції у Фрайбур. ун-ті (Німеччина, 1912). У 1917–19 – вчений секр., 1920–21 – секр. соц.-правн. ф-ту, 1921–25 – декан юрид. ф-ту, водночас 1923–31 – зав. каф. цивіл. права Київ. ін-ту нар. госп-ва; від 1931 – у Київ. торг.-крамознавчому ін-ті спожив. кооперації та Всеукр. НДІ торгівлі (до 1934 – дир.); від 1934 – проф. Київ. авіац. ін-ту; від 1936 – проф. Київ. ун-ту і ст. н. с. Ін-ту судової політики Нар. комісаріату юстиції УРСР. Також викладав у Київ. юрид. ін-ті, Київ. нар. ун-ті (1920–21 – декан юрид. ф-ту), Київ. ін-ті зовн. зносин, Торг. академії, на Вищих юрид. курсах Нар. комісаріату юстиції УСРР (1924–34) та ін.; активно співпрацював із правн. установами ВУАН: від 1922 – позаштат. постій. співроб. Комісії для виучування звичаєвого права України, 1934 – ст. н. с. Комісії рад. права і буд-ва, згодом – Кабінету рад. буд-ва. Був головою Київ. секції і чл. президії Ком-ту економіки і права цивіл. повітр. флоту Тсоавіахіму СРСР (один із кращих у країні фахівців з повітр. права), чл. низки т-в. Досліджував рим., госп., земел., міжнар. приватне право. Прихильник і популяризатор теорії «живого права» Є. Ерліха, зокрема вивчав практику нар. судів як вид цього права. Працював над удосконаленням методики викладання юрид. дисциплін і проблемами орг-ції вищої юрид. освіти. Співавтор коментарів до Земел. кодексу УСРР (К., 1924; 1928; 1929), які тривалий час залишалися єдиним посібником з укр. земел. законодавства. У грудні 1937 заарешт., у жовтні 1939 за звинуваченням у членстві в нім. контррев. націоналіст. орг-ції засудж. до 5-ти р. таборів. Після відбуття терміну покарання залишений до кін. війни у таборі, де й помер. Реабіліт. 1956.

Пр.: Проблемы «свободного права» // Тр. Цивилист. студенческого кружка при Ун-те св. Владимира. К., 1915; Вознаграждение за реквизированное и уничтоженное имущество // Право. 1916. № 49; О введении в действие Гражданского кодекса. Опыт комментария. Х., 1923; Производительные силы и право. К., 1925; Задачи по советскому гражданскому праву. Х., 1925; Советское право за рубежом. Москва, 1927; Об ответственности воздушного перевозчика за вред и убытки // Вопросы воздушного права. Москва, 1927; Советское право перед иностранными судами Х., 1928; Цивільно-процесуальний кодекс УСРР: Теор.-практ. коментар. Х., 1930; Хозяйственные интересы СССР перед английскими судами. Москва; Ленинград, 1932; Організація боротьби за якість товарів у роздрібній торгівлі. Х.; К., 1933; Господарче право у практиці Київського Облсуду // Рев. право. 1936. № 1.

Літ.: Ландкоф С. Н. Творча діяльність професора Є. І. Кельмана (12. І. 1891–2. ІV. 1945 рр.) // Проблеми правознавства. 1969. Вип. 13; Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). К., 2011.

І. Б. Усенко

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
І. Б. Усенко . Кельман Євген Ісакович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11721 (дата звернення: 24.06.2021)