Кефер Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кефер Микола Іванович

КЕ́ФЕР Микола Іванович (24. 01(05. 02). 1864, колонія Ней-Монталь, нині с. Переможне Токмац. р-ну Запоріз. обл. – 28. 12. 1944, Одеса) – лікар-хірург, ортопед-травматолог. Д-р медицини (1891), проф. (1920). Навч. у Новорос. ун-ті в Одесі (від 1883), закін. Дерпт. ун-т (нині м. Тарту, Естонія, 1890). Працював 1891–96 у Євангел. лікарні, від 1896 – у лікарні Касперів. громади сестер милосердя Рос. т-ва Червоного хреста, водночас від 1898 – у лікарні Червоного хреста для фабрично-завод. працівників (усі – Одеса), керував буд-вом приміщень останньої, організовував амбулаторну лікар. допомогу на ф-ках і з-дах. 1920–23 – проф. каф. хірургії Одес. клін. ін-ту; водночас 1921–44 – зав. каф. ортопед. хірургії Одес. мед. ін-ту. Співзасн. (1920), заст. голови, голова (від 1934) Одес. хірург. т-ва, голова Одес. єдиного наук.-мед. т-ва (від 1934). Наук. дослідж. з хірургії судин, шлунка, легень, гній. хірургії, ортопедії й травматології. Автор підручників «Десмургия» (О., 1915; 1917), «Перелами та звихи» (Х.; О., 1933). Його спогади у перекладі з нім. мови опубл. у «Сумському історико-архівному журналі» (2007, № 2–3).

Пр.: Zur Methodik der Elasticitätsmessungen an der Gefässwand. Dorpat, 1891; К вопросу о лечении переломов предплечья // Хирургия. 1908. Т. 24, № 140; Случай врожденного вывиха обоих коленных суставов // Ортопедия и травматология. 1927. Кн. 1; К вопросу о лечении костно-суставного туберкулеза // Борьба с туберкулезом. 1934. № 2; Неправильно сросшиеся переломы // Новый хирург. арх. 1937. Т. 38, кн. 3–4; Грязелечение хирургических и ортопедических заболеваний. О., 1940.

Літ.: Васильев K. K. Профессор Н. И. Кефер (1864–1944) и его воспоминания // Сум. істор.-архів. журн. 2007. № 2–3; Васильев К. К., Кушнир О. Г. Николай Иванович Кефер: Биобиблиогр. указ. О., 2008.

ДА: Истор. арх. Эстонии. Ф. 402, оп. 2, д. 11 454; Держ. арх. Одес. обл. Ф. 322, оп. 1, спр. 43.

К. К. Васильєв

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
К. К. Васильєв . Кефер Микола Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11854 (дата звернення: 17.04.2021)