Кочан Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кочан Володимир Олександрович

КО́ЧАН Володимир Олександрович (08. 06. 1909, м. Рава-Руська, нині Жовків. р-ну Львів. обл. – 30. 04. 1988, Львів) – фахівець у галузі електрики. Канд. тех. н. (1952). Закін. Львів. політех. ін-т (1937), де відтоді й працював: 1944–45 – в. о. зав., від 1945 – в. о. доц., від 1954 – доц. каф. електр. вимірювань і приладів. Наук. дослідж. пов’язані зі ство­ренням приладів зрівноважувал. перетворення, зокрема в галузі теорії мостів постій. струму. Впер­ше розробив низку методів підви­щення точності і чутливості засо­бів вимірювання, а також устано­вок для перевірки електровимірюв. приладів. Один із фундато­рів львів. школи електр. вимірю­вань, метрології та електротермометрії. За його участі на львів. з-ді «Теплоконтроль» (нині «Мікроприлад») впроваджено у серійне вироб-во 15 найменувань вимірюв. приладів.

Пр.: К вопросу о чувствительности мос­тов постоянного тока // Тр. конф. по электр. измерениям и приборостро­ению (Львов, 1956). К., 1959; Опреде­ление предельной погрешности изме­рения мощности в трехфазной цепи // Вест. Львов. политех. ин-та: Электро­энергет. и электромех. системы. 1982. № 159 (спів­авт.); Установка для провер­ки термоэлектрических преобразователей дифференциальным гальваномет­ром // Контрол.-измерит. техника: Респ. межвед. науч.-тех. сб. Л., 1983. Вып. 33 (спів­авт.); Планировка платинородий-платиновых термоэлектрических преобразователей в горизонтальных элек­трических печах // Там само (спів­авт.); Об измерении сопротивлений вольтмет­ров // Там само. 1989. Вып. 46 (спів­авт.).

Літ.: Буцко.

Б. Л. Рубльов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Б. Л. Рубльов . Кочан Володимир Олександрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1194 (дата звернення: 13.04.2021)