Кадастр — Енциклопедія Сучасної України

Кадастр

КАДА́СТР (франц. cadastre) – систематизований банк кількісних і якісних даних щодо певного об’єкта. Законодавством України передбачено ведення держ. К.: земельного кадастру; водного; тварин. світу; лісового; родовищ і проявів корис. копалин; тер. та об’єктів природно-заповід. фонду; сховищ радіоактив. відходів; містобудівного насел. пунктів тощо. Ці К. призначені для забезпечення держ. органів, підпр-в, установ та орг-цій відповід. інформацією, необхід. для прийняття управлін. рішень. Ведення К. покладають на спеціально уповноваж. органи виконав. влади і здійснюють у порядку, встановленому КМ України.

М. І. Єрофєєв

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
М. І. Єрофєєв . Кадастр // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12071 (дата звернення: 14.04.2021)