Кочерган Михайло Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кочерган Михайло Петрович


Кочерган Михайло Петрович

КОЧЕРГА́Н Михайло Петрович (08. 11. 1936, с. Бережниця, нині Самбір. р-ну Львів. обл.) – мово­знавець. Чоловік Ю. Кочерган. Д-р філол. н. (1983), проф. (1985). За­кін. Дрогоб. пед. ін-т (Львів. обл., 1959), де й працював 1962–69; відтоді – в Івано-Фр. пед. ін-ті; від 1988 – зав. каф. заг. і рос. мо­вознавства Черкас. пед. ін-ту; від 1992 – зав. каф. укр. філології та заг. мовознавства, від 2002 – проф.-консультант Київ. лінгвіст. ун-ту; водночас 1998–2000 – проф. каф. укр. мови Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія»; від 2007 – зав. каф. романо-герман. філології Бердян. пед. ун-ту (За­поріз. обл.). Наук. дослідження: істор. лексикологія, лексична семантика сх.-слов’ян. мов, заг. та зістав­не мовознавство, методика викладання укр. і рос. мов. Уклав «Словник російсько-українських міжмовних омонімів» (1997). Ав­тор підручників «Загальне мово­знавство» (1-е вид. – 1999; 2-е вид. – 2003, 2006; 3-є вид. – 2008, 2010), «Вступ до мовознавства» (1-е вид. – 2000, 2001, 2003, 2004; 2-е вид. – 2005, 2006, 2008, 2010), «Основи зіставного мовознавства» (2006), спів­автор посібника «Методика організації науково-дослідної роботи» (2000); опуб­лікував книгу спогадів «Про час, про себе і людей» (2012; усі – Київ).

Пр.: Слово і контекст: Лексична спо­лу­чуваність і значення слова. Л., 1980; Лексическая сочетаемость и лексико-семантическая типология // Филол. науки. 1984. № 2; Сопоставительная лексическая семантика: идеи, пробле­мы и методы // Съпоставително езикознание. София, 1997. № 1; Сопоста­вительное языкознание и проблема язы­ковых картин мира // Filologija. Šiau­liai, 2007. № 12; Мовна ситуація і мовна політика в Україні // Світогляд. 2008. Вип. 25; Podstawy językoznawstwa kon­frontatywnego. Kępa, 2009.

Літ.: Професор Михайло Петрович Кочерган: Біобібліографія до 70-річчя. К., 2006; Мінчак Г. Б. Дорога життя (до 70-річчя М. П. Кочергана) // Укр. мова. 2006. № 4.

Статтю оновлено: 2014