Казна України — Енциклопедія Сучасної України

Казна України

«КАЗНА́ УКРАЇ́НИ» – журнал. Виходить від 2009 у Києві 6 разів на рік укр. мовою. Наклад 10,5 тис. прим. Засн. і видавець – Держ. казначейство України. Висвітлює питання казнач. обслуговування держ. та місц. бюджетів. Публікує аналіт. та наук. матеріали про держ. фінанси і сучасні методи упр. бюджет. коштами, офіц. звернення, накази, законодавчі і нормат. акти. Рубрики: «Актуально», «Бюджетний процес», «Казначейське обслуговування державних та місцевих бюджетів», «Бухгалтерський облік та звітність», «Управління фінансовими ресурсами», «Нормативно-правові акти», «Новини», «Вісті з регіонів», «Міжнародний досвід», «Мовна скарбничка», «На дозвіллі», «Сторінки історії». Серед авторів – провідні фахівці в області фінансів. Голова редколегії – С. Харченко, гол. ред. – М. Батіг (від 2009).

Н. П. Гордієнко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Н. П. Гордієнко . Казна України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12237 (дата звернення: 24.07.2021)