Кайє-Кисілевський Володимир Юліанович — Енциклопедія Сучасної України

Кайє-Кисілевський Володимир Юліанович

КА́ЙЄ-КИСІЛЕ́ВСЬКИЙ Володимир Юліанович (04. 08. 1896, м. Коломия, нині Івано-Фр. обл. – 30. 08. 1976, Оттава) – історик, соціолог, журналіст. Син О. Кисілевської. Дійс. чл. НТШ (1932) і УВАН (1948). Закін. Чернів. реал. г-зію (1914). Того ж року вступив до Легіону УСС, 1919 – в УГА (був зв’язковим УГА при Британ. військ. місії в Одесі). У 1920–21 і 1923–24 вивчав інж. справу й славістику в Сх.-європ. ін-ті Віден. ун-ту, 1924 отримав ступ. д-ра філософії за працю «Українська шляхта XVII століття». 1925 виїхав до Канади. Закін. учител. курси при Торонт. ун-ті й інж. курси при Манітоб. ун-ті. 1928–30 – ред. часопису «Західні вісті» (м. Едмонтон); 1930–31 – пом. ред. тижневика «Україна» (Чикаґо); 1931–39 – дир. Укр. пресового бюро в Лондоні. Водночас 1933–36 навч. в Ін-ті слов’ян. та сх.-європ. студій Лондон. ун-ту, де здобув другий докторат за працю «Українське національне відродження в Австрії у 1772–1848 рр.». З поч. 2-ї світ. війни працював у Ін-ті дослідж. міжнар. зв’язків та Мін-ві інформації, 1940 повернувся до Канади. 1941–44 – речник у справах етніч. груп і преси Нац. військ. відомства; 1944–49 – співроб. департаменту держ. секр.; 1949–60 – Мін-ва громадянства й імміграції; водночас від 1948 – у Оттав. ун-ті: 1950–60 – проф., зав. каф. славістики. Досліджував історію ранніх укр. поселень у Канаді, етнічні проблеми, вивчав українознавчі фонди за кордоном. Автор статей, рецензій та енциклопед. гасел до словник. частини ЕУ, вміщував публікації у вид. «Eastern Quarterly Review», «Institut National des Civilizations Differentes», «Relations», «The Ukrainian Quarterly», «Revue de L’Universite d’Ottawa», «Canadian Slavonic Papers», «The Icelandic Canadian», «Immigrants in Canada», «Slavonic and East European Review» та ін. Один із ініціаторів утворення Ком-ту українців Канади (1940), перший президент (1954–55), почес. чл. Канад. асоц. славістів, чл. управи Укр. істор. т-ва (1965–74).

Пр.: Canadians of Recent Europеаn Origin. Winnipeg, 1945; Slavic Groups in Canada. Winnipeg, 1951; Participation of Ukrainians in the Political Life of Canada. Winnipeg, 1957; Ukraine, Russia and other Slavic Countries in English Literature. Ottawa, 1961; Early Ukrainian Settlements in Canada, 1895–1900. Toronto, 1964; Опис Правобережної України в Атлясі Йоаннеса Янсонія // УІ. 1966. Рік 3, ч. 3–4; Dictionary of Ukrainian Canadian Biography: Pioneer Settlers of Manitoba, 1891–1900. Toronto, 1975; The Descendants of the Boyars of Halych on the Prairies of the Canadian West // Ювілей. зб. УВАН в Канаді. Вінніпеґ, 1976; До історії Шашкевичівської доби // Маркіян Шашкевич на Заході. Вінніпеґ, 2007.

Літ.: Тесля І. Проф. В. Ю. Кисілевський: Некролог // Свобода. 1976, 5 жовт.; W. Dushnyk. Kaye-Kisilewsky – an Unusual Ukrainian Canadian Scholar // Ukrainian Quarterly. 1978. Vol. 34, № 4; Винар Л. Генеза і рання діяльність Українського історичного товариства // УІ. 1995. № 1–4; Матеріяли до історії Українського історичного товариства. Нью-Йорк; Острог, 2006; Атаманенко А. Українське історичне товариство. Острог, 2010.

І. О. Рибачок

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
І. О. Рибачок . Кайє-Кисілевський Володимир Юліанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12272 (дата звернення: 08.05.2021)