Інноваційна економіка — Енциклопедія Сучасної України

Інноваційна економіка

«ІННОВАЦІ́ЙНА ЕКОНО́МІКА» – науковий журнал. Засн. 2006 Терноп. ін-том агропром. вироб-ва НААНУ. Виходить щомісяця; наклад 300 прим. Статті друкує укр. і рос. мовами. Матеріали присвяч. висвітленню теорії та практики вирішення екон. питань. Осн. рубрики: «Стратегія інноваційного розвитку економіки», «Конкурентоздатність продукції і підприємств», «Економічна діагностика підприємства», «Фінансово-кредитна політика», «Державне регулювання економіки», «Маркетинг і ціноутворення», «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю». Гол. ред. – А. Стельмащук (від 2006).

М. К. Пархомець

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
М. К. Пархомець . Інноваційна економіка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12316 (дата звернення: 22.06.2021)