Інноваційна економіка | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Інноваційна економіка


Інноваційна економіка

«ІННОВАЦІ́ЙНА ЕКОНО́МІКА» – науковий журнал. Засн. 2006 Терноп. ін-том агропром. вироб-ва НААНУ. Виходить щомісяця; наклад 300 прим. Статті друкує укр. і рос. мовами. Матеріали присвяч. висвітленню теорії та практики вирішення екон. питань. Осн. рубрики: «Стратегія інноваційного розвитку економіки», «Конкурентоздатність продукції і підприємств», «Економічна діагностика підприємства», «Фінансово-кредитна політика», «Державне регулювання економіки», «Маркетинг і ціноутворення», «Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю». Гол. ред. – А. Стельмащук (від 2006).

Статтю оновлено: 2011