Інноваційного провайдингу інститут НААНУ — Енциклопедія Сучасної України

Інноваційного провайдингу інститут НААНУ

ІННОВАЦІ́ЙНОГО ПРОВА́ЙДИНГУ інститут НААНУ – провідна науково-дослідна установа з вивчення проблем інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Засн. 2002 у Києві. Має 5 регіонал. відділ. (у Донецьку, Вінниці, Харкові, Херсоні, Черкасах). У структурі Ін-ту – 4 наук. відділи (інновац. теорії і стратегії, інновац.-венчур. підприємництва, наук. інновінгу, інновац. консалтингу). Наук. дослідження: держ. інновац. політика в контексті розбудови конкурентоспромож. аграр. економіки; інновац.-інтеграц. розвиток наук.-вироб. мережі аграр. науки, зокрема інновац. перетворення наук. установ, реформування експерим.-вироб. бази, створення та акредитація комерц. структур-провайдерів, формування наук.-вироб. корпорацій; експертиза наук., наук.-тех., держ. цільових програм і проектів, інновац., інвестиц. та інтеграц. проектів розвитку аграр. галузі з отриманням висновків держ. уповноважених органів; оцінка і супровід діяльності з питань отримання й захисту прав на об’єкти інтелектуал. власності у сфері їх ринк. капіталізації та комерціалізації. Нині в Ін-ті працюють 60 н. с., з них – 20 д-рів і 15 канд. н. Серед відомих науковців – В. Ситник, С. Кваша, О. Крисальний, М. Кропивко, О. Бутник-Сіверський. Видає зб. наук. пр. Ін-ту (від 2005). Дир. – С. Володін (від 2003).

С. Ф. Пирятинська

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
С. Ф. Пирятинська . Інноваційного провайдингу інститут НААНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12320 (дата звернення: 22.06.2021)