Іноземцев Георгій Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Іноземцев Георгій Борисович

ІНОЗЕ́МЦЕВ Георгій Борисович (27. 05. 1936, Київ) – фахівець у галузі електрифікації сільського господарства. Д-р тех. н. (1990), проф. (1993). Засл. діяч н. і т. України (1997). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1958). Відтоді працював в Укр. НДІ мех. обробки деревини: від 1971 – зав. відділу електронно-іонної технології; від 1993 – проф. каф. електропостачання Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України (обидва – Київ). Наук. дослідження: основи електродинаміки руху частинок; електротехнології фор-мування покрить в електроста-тич. полі на поверхнях матеріалів з діелектрич. властивостями; нові форми дії електромагніт. та акуст. полів на с.-г. матеріали.

Пр.: Исследование процессов отделки древесины в электростатическом поле высокого напряжения. К., 1959; Электронно-ионная технология в деревообрабатывающей промышленности. Москва, 1974 (співавт.); Основи спрямованого регулювання захисно-декоративними властивостями покрить // Ліс. госп-во, ліс., паперова і деревообробна пром-сть. 1991. № 3; Основи наукових досліджень електрифікованих технологій в аграрному виробництві. К., 2006 (співавт.); Математичне моделювання систем електрообладнання технологічних процесів у сільськогосподарському виробництві. К., 2007.

Є. Л. Жулай

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Є. Л. Жулай . Іноземцев Георгій Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12331 (дата звернення: 12.05.2021)