Інтелект. Особистість. Цивілізація — Енциклопедія Сучасної України

Інтелект. Особистість. Цивілізація

«ІНТЕЛЕ́КТ. ОСОБИ́СТІСТЬ. ЦИВІЛІЗА́ЦІЯ» – збірник наукових праць. Засн. 2003 Донец. ун-том економіки і торгівлі. Виходить двічі на рік; наклад 500 прим. Матеріали друкує укр., рос., англ. мовами. Висвітлює питання умов формування особистості, способи вирішення проблем стабілізації громад. процесів та функціонування сучас. цивілізації, прискорення соц. розвитку і методів вирішення глобал. проблем. Гол. ред. – О. Шубін (від 2003).

К. М. Узбек

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
К. М. Узбек . Інтелект. Особистість. Цивілізація // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12388 (дата звернення: 19.06.2021)