Кочеров Віктор Леонідович — Енциклопедія Сучасної України

Кочеров Віктор Леонідович

КО́ЧЕРОВ Віктор Леонідович (08. 09. 1937, Київ) – фахівець у галузі хімічного машинобудування. Д-р тех. н. (1992). Закін. Ленінгр. технол. ін-т (нині С.-Пе­тербург, 1960). Працював на хім. з-ді у м. Нижній Тагіл (1960–63; Свердлов. обл., РФ); в Укр. філії ВНДІ склопластиків і скловолокна (1963–68; м. Буча Київ. обл.); у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т» (1968–2003), де очолював лаб. спец. полімер. виробів (1987–92), комплекс. відділ механіки екстру­зій. і мембран. процесів (1992–2003). Відтоді – на пенсії. Осн. напрям наук. діяльності – екструзійне обладнання. Розробив новий базовий технол. метод екс­­трузій. переробки пластич. мас і композицій на їхній основі, який дозволяє одержувати вироби із заданими експлуатац. характеристиками; спосіб регулювання т-ри розплаву полімеру за раху­нок зниження інтенсивності зсув­ного деформац. поля і дисипатив. виділення теплової енергії, що уможливлює вдвічі підвищити продуктивність одержання роз­плаву та забезпечити задану т-ру формування виробу.

Пр.: Untersuchung des Weissenberg und kombinierten Extrusionverfahren // Plaste und Kautschuk. 1972. Bd. 19, № 1 (спів­авт.); О поведении расплавов полимеров в ротационных приборах типа «плоскость–плоскость» и «конус–плос­кость» // ИФЖ. 1974. Т. 26, № 2 (спів­авт.); Гидродинамика полимерных компози­ций в дисковых зазорах под воздействием интенсивных внешних полей // Фундам. и приклад. проблемы космонавтики. К., 1990; Formowanie polime­rów przez wytłaczanie ślimakowo-tarczo­we i perspektywy rozwoju tego procesu // Materiały V Seminarium naukovo-technicz­nego, 15 marca 2002 r. Warszawa, 2002.

Ю. І. Шмаков

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. І. Шмаков . Кочеров Віктор Леонідович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1239 (дата звернення: 20.06.2021)