Інтелектуальна власність — Енциклопедія Сучасної України

Інтелектуальна власність

«ІНТЕЛЕКТУА́ЛЬНА ВЛА́СНІСТЬ» Засн. у грудні 1998 у Києві Мін-вом освіти і науки України, НАНУ, Держ. департаментом інтелект. власності, Укр. ін-том пром. власності; видавець – ТОВ «Аспект 2003». Виходить щомісяця укр. мовою; наклад 2000 прим. Публікує нормат. акти з питань інтелект. власності, наук. статті, коментарі до чинного законодавства, рекомендації щодо патент. експертизи, правові консультації тощо. Висвітлює інформацію про інновац. діяльність, виставки, семінари, літ-ру з охорони інтелект. власності. Рубрики: «Державне регулювання», «Авторське право та суміжні права», «Інновації та ринок», «Патентне право», «Судова практика», «Точка зору», «Антипіратські заходи», «Захист прав», «Факти і події». Гол. ред. – І. Абдуліна (від 2003).

Статтю оновлено: 2011
Цитувати статтю
Н. Д. Кураєва . Інтелектуальна власність // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12391 (дата звернення: 06.03.2021).