Интродукция и акклиматизация растений | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Интродукция и акклиматизация растений


Интродукция и  акклиматизация растений

«ИНТРОДУ́КЦИЯ И АККЛИМАТИЗА́ЦИЯ РАСТЕ́НИЙ» – збірник наукових праць. Засн. 1970 Донец. ботан. садом АН УРСР. Виходив до 1999. Перший вип. видано під назвою «Интродукция растений и зеленое строительство в Донбассе». Того ж року перейменов. у «Зеленое строительство в степной зоне УССР»; 1972–75 мав назву «Інтродукція та експериментальна екологія рослин»; 1975–83 – «Інтродукція та акліматизація рослин на Україні». Видавався щороку. Наклад 300 прим. Висвітлював особливості рослин. покриву Донбасу, закономірності формування природ. фітоценозів, фізіологію стійкості рослин в умовах пром. регіону, проблеми інтродукції й акліматизації, боротьби з захворюваннями і шкідниками рослин, охорони фітогенофонду. Відп. ред. – Р. Бурда (1994–99).

Статтю оновлено: 2011