Інтродукція рослин — Енциклопедія Сучасної України

Інтродукція рослин

«ІНТРОДУ́КЦІЯ РОСЛИ́Н» – науковий журнал. Засн. у Києві 1999 установами НАНУ: Нац. (Київ; видавець) і Криворіз. ботан. садами, дендрол. парками «Олександрія» (Біла Церква) та «Тростянець» (Ічнян. р-н). Виходить щокварталу. Наклад 200 прим. Статті публікує укр., рос. й англ. мовами. Осн. тематика: теор., метод. і практ. аспекти інтродукції рослин; збереження біорізноманіття рослин; актуал. питання експерим. екології, селекції та формове різноманіття інтродукованих рослин; паркознавство й зелене буд-во; діяльність ботан. садів та дендрол. парків світу. Гол. ред. – Т. Черевченко (від 1999).

П. Є. Булах

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
П. Є. Булах . Інтродукція рослин // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12432 (дата звернення: 14.04.2021)