Інфекційні хвороби — Енциклопедія Сучасної України

Інфекційні хвороби

«ІНФЕКЦІ́ЙНІ ХВОРО́БИ» – науково-практичний журнал. Засн. 1995 з ініціативи М. Андрейчина (гол. ред.) Терноп. мед. академією (видавець; нині ун-т), НДІ проблем людини (Тернопіль), Київ. НДІ епідеміології та інфекц. хвороб. Виходить щокварталу. Наклад 500 прим. Інформує лікарів і науковців про найновіші досягнення у галузі мед. інфектології, досвід і перспективи боротьби з інфекц. хворобами. Серед рубрик – «Передова стаття», «Оригінальні дослідження», «Огляди та лекції», «Дискусії та роздуми».

В. С. Копча

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. С. Копча . Інфекційні хвороби // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12441 (дата звернення: 13.04.2021)