Інформативний листок — Енциклопедія Сучасної України

Інформативний листок

«ІНФОРМАТИ́ВНИЙ ЛИСТО́К» – журнал. Засн. 1946 Об’єдн. укр. вет. лікарів. Виходив у Мюнхені, 1950–63 та 1967–84 – Чикаґо, 1964–67 – м. Саскатун (провінція Саскачеван, Канада; усього 136 чисел у 82-х вип.); наклад 250 прим. Публікував наук.-популярні статті з питань ветеринарії, спогади, матеріали про діяльність гол. управи і відділів об’єднання. Розділи: «Обмін досвідом», «Наукові статті», «Життя об’єднання», «Оголошення та повідомлення», «Наукова хроніка», «Із фахових журналів», «З листів до Управи», «Хроніка нашого життя». Мист. оформлення Я. Гніздовського. Ред. – В. Голіян, В. Петрина, М. Небелюк (1964–67), І. Розгін, Р. Барановський (від 1972).

Л. О. Луцик

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Л. О. Луцик . Інформативний листок // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12448 (дата звернення: 11.05.2021)