Інформатики і комп’ютерної споживчої кооперації України Інститут (Укоопінком) — Енциклопедія Сучасної України

Інформатики і комп’ютерної споживчої кооперації України Інститут (Укоопінком)

ІНФОРМА́ТИКИ І КОМП’ЮТЕРИЗА́ЦІЇ СПОЖИ́ВЧОЇ КООПЕРА́ЦІЇ УКРАЇ́НИ Інститут (Укоопінком) – підприємство Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілка), що займається проектуванням і створенням сучасних комп’ютерних систем і технологій для обробки економічної, статистичної та бухгалтерської інформації. Засн. 1991 на колектив. власності Укоопспілки, Кримспоживспілки та облспоживспілок, підпорядк. Укоопспілці. Вироб. діяльність Ін-т розпочав 1994. Структурно складається із 3-х відділів. Осн. напрями діяльності: проектування і впровадження на підпр-вах спожив. кооперації України автоматизов. систем обробки інформації (АСОІ); розроблення і впровадження типових проект. рішень у галузі комп’ютер. технологій і систем обробки інформації; розроблення рекомендацій щодо вдосконалення інформ. технологій і діючих систем обробки інформації; визначення тех. політики і координації діяльності підпр-в і орг-цій спожив. кооперації України в галузі інформ. систем і технологій тощо; створення єдиних корпорат. комп’ютер. технологій (УКС). Фахівцями Ін-ту розроблено понад 15 комп’ютер. УКС-проектів, які успішно впроваджуються у вироб-во (автоматизов. системи «УКС-Звіт та аналіз» «УКС-Бухгалтерія», «УКС-Зарплата», «УКС-Маркет», «УКС-Реєстр об’єктів майна», «УКС-Кадри» та ін.), Програму інформатизації спожив. кооперації України. Має філії у Чернігові, Рівному і Миколаєві. Щодо підготовки влас. кадрів та з питань розробки комп’ютер. технологій співпрацює із ВНЗами Укоопспілки – Полтав. ун-том економіки і торгівлі та Львів. комерц. академією. Кількість працівників (2011) – 26 осіб. Дир. – П. Чокан (від 1994).

О. І. Павленко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. І. Павленко . Інформатики і комп’ютерної споживчої кооперації України Інститут (Укоопінком) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12452 (дата звернення: 13.05.2021)