Інформаційна безпека — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційна безпека

«ІНФОРМАЦІ́ЙНА БЕЗПЕ́КА» – науковий журнал. Засн. 2009 у Луганську Сх.-укр. ун-том. Виходить двічі на рік; наклад 100–150 прим. Cтатті друкує укр., рос., англ. мовами. Матеріали присвяч. висвітленню наук.-тех. інформації, узагальненню та систематизації результатів і впровадження наук. досягнень у галузі безпеки інформ. технологій. Розділи: «Комунікаційні системи та мережі», «Технічні засоби захисту інформації», «Управління інформаційною безпекою». Гол. ред. – О. Петров (від 2009).

В. О. Хорошко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. О. Хорошко . Інформаційна безпека // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12458 (дата звернення: 11.04.2021)