Інформаційна безпека людини, суспільства, держави | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Інформаційна безпека людини, суспільства, держави


Інформаційна безпека людини, суспільства, держави

«ІНФОРМАЦІ́ЙНА БЕЗПЕ́КА ЛЮДИ́НИ, СУСПІ́ЛЬСТВА, ДЕРЖА́ВИ» – науковий журнал. Засн. 2008 у Києві Нац. академією СБУ. Виходить тричі на рік; наклад 300 прим. Матеріали друкує укр., рос., англ. мовами. Висвітлює питання інформ. безпеки України. Осн. рубрики: «Державна політика управління у сфері забезпечення інформаційної безпеки», «Методи, засоби та заходи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки людини, суспільства, держави», «Організаційно-правові та технічні питання протидії кіберзлочинності». Гол. ред. – Є. Скулиш (від 2010).

Статтю оновлено: 2011