Інформаційна безпека людини, суспільства, держави — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційна безпека людини, суспільства, держави

«ІНФОРМАЦІ́ЙНА БЕЗПЕ́КА ЛЮДИ́НИ, СУСПІ́ЛЬСТВА, ДЕРЖА́ВИ» – науковий журнал. Засн. 2008 у Києві Нац. академією СБУ. Виходить тричі на рік; наклад 300 прим. Матеріали друкує укр., рос., англ. мовами. Висвітлює питання інформ. безпеки України. Осн. рубрики: «Державна політика управління у сфері забезпечення інформаційної безпеки», «Методи, засоби та заходи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки людини, суспільства, держави», «Організаційно-правові та технічні питання протидії кіберзлочинності». Гол. ред. – Є. Скулиш (від 2010).

Л. Ф. Компанцева

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Л. Ф. Компанцева . Інформаційна безпека людини, суспільства, держави // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12459 (дата звернення: 21.06.2021)