Інформаційне суспільство — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційне суспільство

«ІНФОРМАЦІ́ЙНЕ СУСПІ́ЛЬСТВО» – науковий журнал. Засн. 2004 Ін-том журналістики Київ. ун-ту. Виходить двічі на рік укр. мовою; наклад 500 прим. Висвітлює заг. проблеми розвитку інформ. сусп-ва, питання соц. комунікацій. Рубрики: «Проблеми реклами та зв’язків із громадськістю», «Актуальні проблеми масових комунікацій», «Розвиток інформаційного суспільства». Гол. ред. – В. Іванов (від 2004).

В. В. Різун

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. В. Різун . Інформаційне суспільство // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12463 (дата звернення: 17.04.2021)