Інформаційний бюлетень — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційний бюлетень

«ІНФОРМАЦІ́ЙНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ» Засн. 1991 Укр. астрон. асоц. у Києві. Виходить 1–2 рази на рік, матеріали публікує укр. та англ. мовами; наклад 100 прим. Друкує інформацію про діяльність Асоц. та наук. досягнення обсерваторій, астрон. установ і підрозділів України; документи та матеріали наук. конф. і з’їздів Асоц., міжнар. астрон. т-в; про міжнар. форуми, нові астрон. інструменти й прилади. Осн. рубрики: «Інформація обсерваторій, астрономічних установ та підрозділів України», «Інформація про діяльність Асоціації», «Новини Американського астрономічного товариства», «Новини Європейського астрономічного товариства», «Новини Міжнародного астрономічного союзу», «З’їзди», «Конференції», «Наради». Гол. ред. – Я. Яцків (від 1991).

І. Ю. Ізотова

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
І. Ю. Ізотова . Інформаційний бюлетень // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12464 (дата звернення: 06.05.2021)