Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

«ІНФОРМАЦІ́ЙНИЙ БЮЛЕТЕ́НЬ МІНІСТЕ́РСТВА РЕГІОНА́ЛЬНОГО РО́ЗВИТКУ, БУДІВНИ́ЦТВА ТА ЖИТЛО́ВО-КОМУНА́ЛЬНОГО ГОСПОДА́РСТВА УКРАЇ́НИ» – офіційне видання з питань будівництва і архітектури. Виходить у Києві щомісяця укр. мовою. Засн. у квітні 1994 як «Інформаційний бюлетень Державного комітету України у справах містобудування і архітектури». Назва вид. змінювалася відповідно до змін назви Ком-ту (від 2007 – Мін-ва). Видавець – держ. підпр-во «Укрархбудінформ». Наклад 700–800 прим. Серед рубрик – «Накази», «Постанови», «Рішення науково-технічної ради», «Зареєстровано в Мін’юсті», «Кадрові питання», «Книжковий світ у Гостинному дворі», «Рішення комісії (Мінрегіонбуду та Президії Академії будівництва України)», «Інформація для підвідомчих організацій», «Держбуд презентує», «Держбуд роз’яснює», «У базових організаціях Держбуду».

Д. О. Мироненко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Д. О. Мироненко . Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12466 (дата звернення: 06.05.2021)