Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

«ІНФОРМАЦІ́ЙНИЙ ЗБІ́РНИК МІНІСТЕ́РСТВА ОСВІ́ТИ І НАУ́КИ, МО́ЛОДІ ТА СПО́РТУ УКРАЇ́НИ» Засн. 17 лютого 1919 Міністром освіти УНР І. Огієнком (див. Іларіон) на нараді з керівниками середніх, інспекторами вищих початкових і завідувачами початкових шкіл. Перший випуск – «Збірник розпоряджень по Міністерству освіти» вийшов друком 19 лютого 1919 у м. Кам’янець-Подільський (нині Хмельн. обл.). Містив «Правила українського правопису», накази Міністра освіти про викладання в школах, ведення шкіл. діловодства укр. мовою та ін. Згодом виходив у Києві під назвою «Народное просвещение». Назва змінювалася відповідно до змін назви Мін-ва. У період 2-ї світ. війни видання припинено. Публікують тричі на місяць укр. мовою; наклад постійно змінювався: від 100 до 20 тис. прим. Друкує офіц. документи Мін-ва. Рубрики: «Ухвали, рішення колегії; накази, рекомендації з питань вищої, професійної, середньої, початкової, дошкільної та позашкільної освіти», «Положення, типові навчальні плани, навчальні програми», «Перелік навчально-методичної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України», «Підсумки всеукраїнських конкурсів», «Умови прийому до вищих навчальних закладів України», «Завдання для державної підсумкової атестації». Розповсюджують у навч. закладах та органах упр. освітою на тер. України. Відп. ред. – О. Єресько, ред. – Є. Карабанова (від 1991).

С. І. Болтівець

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
С. І. Болтівець . Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12468 (дата звернення: 18.04.2021)