Інформаційні системи, механіка та керування — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційні системи, механіка та керування

«ІНФОРМАЦІ́ЙНІ СИСТЕ́МИ, МЕХА́НІКА ТА КЕРУВА́ННЯ» – науково-технічний збірник. Засн. 2008 Нац. тех. ун-том України «Київ. політех. ін-т». Виходить двічі на рік; наклад 100 прим. Матеріали друкує рос., укр., англ. мовами. Висвітлює питання використання систем і приладів вимірювання об’єктів та швидкості руху, оброблення й передавання інформації, систем і засобів керування рухомими об’єктами. Розділи: «Інформаційні системи», «Механіка», «Керування». Гол. ред. – О. Збруцький (від 2008).

О. М. Алексейчук

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. М. Алексейчук . Інформаційні системи, механіка та керування // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12473 (дата звернення: 19.06.2021)