Інформаційні технології в освіті — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційні технології в освіті

«ІНФОРМАЦІ́ЙНІ ТЕХНОЛО́ГІЇ В ОСВІ́ТІ» – збірник наукових праць. Засн. 2008 Херсон. ун-том та Ін-том інформ. технологій і засобів навч. НАПНУ (Київ). Виходить щокварталу; наклад 150–300 прим. Матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами. Висвітлює наук.-метод., організац. і технол. питання розроблення інформ. технологій в упр. навч. закладами, проблеми створення та застосування програм. засобів навч. призначення. Гол. ред. – О. Співаковський (від 2008).

Л. А. Сухіна

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Л. А. Сухіна . Інформаційні технології в освіті // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12475 (дата звернення: 14.04.2021)