Інформаційні технології в освіті | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Інформаційні технології в освіті


Інформаційні технології в освіті

«ІНФОРМАЦІ́ЙНІ ТЕХНОЛО́ГІЇ В ОСВІ́ТІ» – збірник наукових праць. Засн. 2008 Херсон. ун-том та Ін-том інформ. технологій і засобів навч. НАПНУ (Київ). Виходить щокварталу; наклад 150–300 прим. Матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами. Висвітлює наук.-метод., організац. і технол. питання розроблення інформ. технологій в упр. навч. закладами, проблеми створення та застосування програм. засобів навч. призначення. Гол. ред. – О. Співаковський (від 2008).

Статтю оновлено: 2011