Інформаційні технології і засоби навчання | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Інформаційні технології і засоби навчання


Інформаційні технології і засоби навчання

«ІНФОРМАЦІ́ЙНІ ТЕХНОЛО́ГІЇ І ЗА́СОБИ НАВЧА́ННЯ» Засн. 2006 у Києві Ін-том інформ. технологій і засобів навч. та Ун-том менеджменту НАПНУ. Виходить як електронне видання 6 разів на рік. Порушує питання педагогіки, психології, дидактики, методики дистанц. освіти, методології, теорії та історії інформатизації освітян. галузі; актуал. питання інформ. технологій і засобів навч.; правові аспекти формування та використання інформ. освіт. простору. Рубрики: «Засоби навчання в сучасних педагогічних системах», «Дистанційне навчання в сучасних освітніх системах», «Інформаційний освітній простір та захист інформації», «Розробка і впровадження освітніх програмно-технічних засобів», «Теоретико-методологічні засади розбудови інноваційного навчального середовища: світові тенденції». Гол. ред. – В. Биков (від 2006).

Статтю оновлено: 2011