Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія

«ІНФОРМАЦІ́ЙНІ ТЕХНОЛО́ГІЇ ТА КОМП’Ю́ТЕРНА ІНЖЕНЕ́РІЯ» – науково-технічний журнал. Засн. 2004 Вінн. тех. ун-том. Виходить тричі на рік; наклад 100 прим. Статті друкує укр., рос., англ. мовами. Висвітлює питання інформ. технологій, комп’ютер. систем. Осн. розділи: «Інформаційні технології», «Комп’ютерні системи та компоненти», «Радіовимірювальні прилади». Гол. ред. – О. Азаров (від 2004).

В. А. Гарнага

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. А. Гарнага . Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12478 (дата звернення: 08.05.2021)