Інформаційно-бібліотечний центр Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААНУ — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційно-бібліотечний центр Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААНУ

ІНФОРМАЦІ́ЙНО-БІБЛІОТЕ́ЧНИЙ ЦЕНТР ІНСТИТУ́ТУ ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНОЇ І КЛІНІ́ЧНОЇ ВЕТЕРИНА́РНОЇ МЕДИЦИ́НИ НААНУ Засн. 1923 як б-ка Укр. ін-ту наук. та практ. ветеринарії (Харків). Назва змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Сучасна назва – від 1996. Має статус наукового. Є філії на Крим. та Одес. н.-д. станціях. Бібліотеч. фонд містить 150 тис. прим. (з них рарит. вид. – бл. 2 тис.), комплектується літ-рою з ветеринарії. Має доступ до мережі інтернет. Працюють абонемент, чит. зал, сектор автоматизації. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги (абетк., системат. і електрон.), картотеки (предметна, наук. праць співроб. Ін-ту, наук. збірників і праць ін-тів, абетк. період. видань, абетк. і системат. автореф. дис., абетк. дис., абетк. і системат. іноз. літ-ри). Центр видає біобібліогр. покажчики вчених Ін-ту, темат. огляди літ-ри (від 2002). Дир. – Т. Приходько (від 2002).

А. Г. Корольов

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
А. Г. Корольов . Інформаційно-бібліотечний центр Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини НААНУ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12479 (дата звернення: 14.04.2021)