Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті — Енциклопедія Сучасної України

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

«ІНФОРМАЦІ́ЙНО-КЕРУ́ЮЧІ СИСТЕ́МИ НА ЗАЛІЗНИ́ЧНОМУ ТРА́НСПОРТІ» Засн. у квітні 1996 в Харкові Укр. академією залізнич. транспорту. Виходить 6 разів на рік; матеріали друкує укр. та рос. мовами; наклад 500 прим. Висвітлює наук. і тех. засади побудови інформ.-керуючих систем та сучас. інформ. технологій. Рубрики: «Системи залізничної автоматики», «Транспортні системи». Відп. ред. – Г. Загарій (від 1996).

Л. П. Ватуля

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Л. П. Ватуля . Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12481 (дата звернення: 13.05.2021)