Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті


Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

«ІНФОРМАЦІ́ЙНО-КЕРУ́ЮЧІ СИСТЕ́МИ НА ЗАЛІЗНИ́ЧНОМУ ТРА́НСПОРТІ» Засн. у квітні 1996 в Харкові Укр. академією залізнич. транспорту. Виходить 6 разів на рік; матеріали друкує укр. та рос. мовами; наклад 500 прим. Висвітлює наук. і тех. засади побудови інформ.-керуючих систем та сучас. інформ. технологій. Рубрики: «Системи залізничної автоматики», «Транспортні системи». Відп. ред. – Г. Загарій (від 1996).

Статтю оновлено: 2011