Інформація і право — Енциклопедія Сучасної України

Інформація і право

«ІНФОРМА́ЦІЯ І ПРА́ВО» – науковий журнал. Засн. 2011 у Києві Н.-д. центром правової інформатики НАПрНУ, НБУВ, Відкритим міжнар. ун-том розвитку людини «Україна». Виходить 3–4 рази на рік укр. мовою; наклад 300 прим. Висвітлює питання становлення інформ. сусп-ва, інформ. безпеки, інформ. права, соц. комунікацій та інформатизації, інтеграції України у світ. інформ. простір. Осн. розділи: «Теорія інформаційного права», «Правові проблеми інформаційної діяльності», «Інформатизація та безпека», «Соціальні комунікації». Гол. ред. – В. Пилипчук (від 2011).

В. М. Брижко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. М. Брижко . Інформація і право // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12486 (дата звернення: 11.05.2021)