Кочетов Геннадій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кочетов Геннадій Михайлович

КО́ЧЕТОВ Геннадій Михайлович (11. 03. 1956, Київ) – фахівець у галузі во­довідведення. Канд. хім. (1988), д-р тех. (2007) н., проф. (2011). За­кін. Київ. ун-т (1978), де відто­ді й працював. Від 1988 – у Нац. ун-ті буд-ва і арх-ри (Київ): від 2007 – проф. каф. хімії. Осн. на­прям наук. дослідж. – утилізація рідких відходів вироб-ва з реге­нерацією з них корис. речовин.

Пр.: Комплексная очистка сточных вод промышленных предприятий с ре­генерацией тяжелых металлов // ЭР. 2000. № 4; Гидродинамическая модель очистки промывных сточных вод гальва­нических производств в осветлителе со взвешенным осадком // ХТВ. 2004. Т. 26, № 4; Получение феррита никеля из жид­ких отходов очистки сточных вод гальва­нических производств // Пробл. водопостачання, водовідведення та гідрав­ліки. 2005. Вип. 4; Комплексна переробка промислових стічних вод, які міс­тять сполуки міді // Наук. вісн. буд-ва. 2010. Вип. 60.

Б. М. Ємельянов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Б. М. Ємельянов . Кочетов Геннадій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1250 (дата звернення: 13.05.2021)