Кочин Микола Євграфович — Енциклопедія Сучасної України

Кочин Микола Євграфович

КО́ЧИН Микола Євграфович (Кочин Николай Евграфович; 06(19). 05. 1900, С.-Пе­тербург – 31. 12. 1944, Москва) – російський фахівець у галузі механіки, математик, геофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1935, без захисту дис.), акад. АН СРСР (1939). Закін. Петрогр. ун-т (нині С.-Пе­тербург, 1923). Працював від 1922 у Гол. геофіз. обсерваторії; 1931 – заст. дир., 1933–34 – дир. Ін-ту теор. метеорології; 1932 – у Фіз.-мат. ін-ті АН СРСР (усі – Ленінград, нині С.-Пе­тербург); 1934–39 – у Матем. ін-ті АН СРСР (Ленінград, від 1935 – у Москві): 1937–39 – зав. відділу механіки; 1936–38 – у Центр. аерогідродинам. ін-ті; 1939–44 – зав. відділу гідромеханіки Ін-ту механіки АН СРСР (обидва – Москва); водночас ви­кладав 1924–34 у Ленінгр. ун-ті; 1938–44 – у Моск. ун-ті: зав. каф. гідромеханіки. Премії Наркомосу (1927) та Гол. геофіз. обсервато­рії (1933). Показав можливість руху стисливої рідини під дією консерватив. сил з утворенням вихорів за відсутності припливу енергії ззовні (1923); дав роз­в’я­зок рівнянь для руху стисливої рідини на Землі, що обертається (1924); визначив умови зонал. циркуляції атмосфери, розробив питання її циклогенезу та заг. цир­куляції, обґрунтував метод дов­гих хвиль у задачах динам. ме­теорології; заклав основи методу визначення полів швидкості та тис­ку залежно від поля т-р; вивчав сильні розриви (ударні хви­лі) у стисливій рідині (1924–25); досліджував точні види хвиль скінченної амплітуди на повер­хні поділу двох рідин скінченної глибини (1928) та вирішив зада­чу про вільні хвилі малої ампліту­ди на поверхні нестисливої рідини (1935); запропонував (1937) метод вирішення плоскої задачі про відводне крило; формули для опору корабля, форми хвильової поверхні та піднімал. сили; вирішив плоску задачу про глісирування слабозігнутого контура на поверхні важкої нестисливої рідини (1938); заклав основи теорії хитання корабля з ураху­­ван­ням взаємодії його корпуса та води; уперше вирішив задачу для крила скінченного розмаху (1941–44).

Пр.: Собрание сочинений: В 2 т. Мос­ква; Ленинград, 1949; Теоретическая гидромеханика: Учеб. в 2 ч. 6-е изд. Москва, 1963; Векторное исчисление и начало тензорного исчисления: Учеб. пособ. 9-е изд. Москва, 1965.

Літ.: Николай Евграфович Кочин: Мат. к библиографии ученых СССР. Сер. математики. Москва; Ленинград, 1948. Вып. 4; Полубаринова-Кочина П. Я. Н. Е. Кочин. Жизнь и деятельность. Ле­нинград, 1950; Н. Е. Кочин и развитие механики: Сб. ст. Мос­ква, 1984; Кочина П. Я. Николай Евграфович Кочин: Математик и механик. Москва, 1993.

А. І. Шушківський

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. І. Шушківський . Кочин Микола Євграфович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=1257 (дата звернення: 14.05.2021)