Кочиш Микола | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кочиш Микола


Кочиш Микола

КО́ЧИШ Микола (01. 12. 1928, с. Дюрдьов, Воєводина, нині Сербія – 16. 04. 1973, м. Новий Сад, нині Сербія) – русинський мовознавець, педагог, письменник у Сер­бії. Брат Є. Кочиша. Чл. СП Сер­бії (1968). Закін. Вищу пед. шко­лу (1956) та Ун-т (1963) у м. Новий Сад. Учителював; від 1963 – співроб. Ін-ту розвитку заг. і фа­хової освіти; від 1965 – зав. від­ділу русин. мови Ін-ту з вид-ва підручників (обидва – Новий Сад). Писав по-русинськи. Розробляв правопис, граматику, лексикологію та ономастику мови юго­слав. русинів. Автор граматики «Мацеринска бешеда» (ч. 1, 1965; ч. 2, 1967; ч. 3, 1968) та «Ґраматики руского язика» (1974); слов­ників «История: Словнїк терминох за основну школу» (1970), «При­ручни терминолоґийни слов­нїк сербскогорватско-рус­ко-укра­їнски» (1972), пр. «Правопис рус­кого язика» (1971; усі – Новий Сад). Як поет дебютував вір­шем «Над гробом вояка» («Народни календар», 1948), пер­ше опові­дання «Здогадованя» надруковано в г. «Руске сло­во» (1951). Автор зб. оповідань для дітей «Крочаї» (Руски Керес­тур, 1963) та поезій «Дзелїме радосц и чежкосци» (1972), «Ми ту нє госци» (1973, обидві – Новий Сад). Проз. і мовозн. спадщина К. опубл. у кн. «Позберана проза» і «Линґвистични роботи» (обидві – Новий Сад, 1978). Його твори увійшли до антологій поезії і прози по-русинськи («Одгуки з ровнїни», 1961, «Антолоґия поезиї», 1963, «Антолоґия дзецин­скей поезиї», 1964, усі – Рус­ки Керестур; «Слунечни роки», 1969, «Антолоґия рускей поезиї», 1984, «Крижни драги», 1990, «Ошлєпени соловей», 2005), серб. («Дубока бразда», 1975, «Ос­лепљени славуј», 2009, усі – Новий Сад), укр. («Там, коло Дунаю», 1976, «Ми тут не гості», 1997, обидві – Ужгород), словац., румун. мовами. Від 1974 вид-во «Руске слово» проводить щоріч. конкурс на здобуття літ. премії ім. К. Від 1989 у Новому Саді та ін. містах Воєводини про­ходить щорічна культурна маніфестація «Дні Миколи М. Кочиша». В рамках заходу 1993, 1998 і 2004 відбулися наук. лінгвіст. конф., мат. яких опубл. у зб. «Stu­dia Ruthenica» (Нови Сад, 1993, № 3; 2000, № 7; 2005, № 10).

Літ.: Варґа Д. Животна драга Миколи М. Кочиша (Биоґрафска призначка) // Шветлосц. 1973. № 2; Тамаш Ю. Лите­ратурна творчосц Миколи М. Кочиша // Там само. 1978. № 6; Його ж. Русинска књижевност. Историjа и статус. Нови Сад, 1984; Його ж. История рускей лите­ратури. Београд, 1997.

Статтю оновлено: 2014