Ісіков Володимир Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Ісіков Володимир Павлович

І́СІКОВ Володимир Павлович (12. 08. 1951, смт Ямпiль Краснолиман. р-ну Сталін., нині Донец. обл.) – міколог, фітопатолог. Д-р бiол. н. (1994). Закін. Львiв. лiсотех. iн-т (1973). Відтоді працював на лiсогосп. підпр-вах, 1982–85 – у Карадаз. природ. заповiднику АН УРСР (смт Курортне Феодосій. міськради), від 1985 – у Нiкiт. ботан. саду НААНУ в Криму: від 2006 – зав. відділу нових ароматич. і лікар. культур. Вивчає закономiрностi розвитку грибiв на дерев., лікар. і ароматич. рослинах, консортивні зв’язки симбiотроф. грибiв у природ. та штуч. фiтоценозах, iмунiтет рослин.

Пр.: Экологические ниши грибов на древесных растениях // Микология и фитопатология. 1993. Т. 27, вып. 4; Закономiрностi розподiлу грибiв у кронах деревних рослин // УБОЖ. 1993. Т. 50, № 5; Ксилотрофні макроміцети Криму // Там само. 2003. Т. 60, № 4; Гриби природних зон Криму. К., 2004 (співавт.); Дендромикология. Лг., 2005 (співавт.).

М. П. Литвинов

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
М. П. Литвинов . Ісіков Володимир Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12713 (дата звернення: 20.06.2021)