Искусство въ Южной Россіи. Графика. Живопись. Художественная промышленность | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Искусство въ Южной Россіи. Графика. Живопись. Художественная промышленность


Искусство въ Южной Россіи. Графика. Живопись. Художественная промышленность

«ИСКУ́ССТВО ВЪ Ю́ЖНОЙ РОССІ́И. ГРА́ФИКА. ЖИ́ВОПИСЬ. ХУДО́ЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫ́ШЛЕННОСТЬ» – журнал. Виходив 1909–14 у Києві щомісяця рос. мовою. Засн. під назвою «Искусство и печатное дѣло», 1911–12 – «Искусство. Живопись. Графика. Художественная печать». Ред.-видавець – В. Кульженко. Висвітлював питання образотвор. мист-ва й арх-ри, зокрема приділяв увагу історії укр. мист-ва, дослідж. худож. традицій укр. народу, засн. в Україні мист. школам, майстерням, фотостудіям. Із виданням співпрацювали В. Брюсов, М. Врубель, Ф. Ернст, П. Мартинович, О. Новицький та ін.

Статтю оновлено: 2011