Історико-географічні дослідження в Україні — Енциклопедія Сучасної України

Історико-географічні дослідження в Україні

«ІСТО́РИКО-ГЕОГРАФІ́ЧНІ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ В УКРАЇ́НІ» – збірка наукових праць. Засн. 1988 Ін-том історії України АН УРСР (Київ). Виходить двічі на рік укр. мовою; наклад протягом 2006–11 складає 100 прим. Тематика статей та рецензій досить широка й охоплює актуал. питання істор. джерелознавства, монетар. обігу на тер. України у часи середньовіччя, картограф. істор. джерел, вітчизн. регіоналістики та боністики. Значне місце серед них посідають проблеми істор. географії, картографії, краєзнавства, екології, історії міст і сіл України, їх символіки, атрибутики місц. влади, істор. топографії, нумізмат. пам’яток тощо. Вид. також діє в електрон. вигляді на порталі Ін-ту історії України НАНУ. Гол. ред. – Г. Боряк (від 2008).

М. Ф. Дмитрієнко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
М. Ф. Дмитрієнко . Історико-географічні дослідження в Україні // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12770 (дата звернення: 06.05.2021)