Історико-літературний журнал — Енциклопедія Сучасної України

Історико-літературний журнал

«ІСТО́РИКО-ЛІТЕРАТУ́РНИЙ ЖУРНА́Л» Засн. 1995 Одес. ун-том. Виходить укр. мовою 1–2 рази на рік; наклад 300 прим. Висвітлює проблеми істор. і філол. наук, значну увагу приділяє дослідж. з історії, літ-ри, мист-ва Причорномор’я. Серед рубрик – «Студії новітньої літератури», «Одесика», «Студії літератури ХХ століття», «Медієвістичні студії». Відп. ред. – Н. Малютіна (від 2009).

О. П. Делі

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. П. Делі . Історико-літературний журнал // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12772 (дата звернення: 06.05.2021)