Історико-педагогічний альманах — Енциклопедія Сучасної України

Історико-педагогічний альманах

«ІСТО́РИКО-ПЕДАГОГІ́ЧНИЙ АЛЬМАНА́Х» Засн. 2004 АПНУ (Київ) та Уман. пед. ун-том (Черкас. обл.). Виходить двічі на рік у м. Умань; матеріали друкує укр. і рос. мовами; наклад 300 прим. Висвітлює розвиток освіт. закладів і пед. ідей, публікує статті про формал., неформал. й альтернативну освіту в навч. закладах різних країн, архівні матеріали. Рубрики: «Історія педагогічної думки», «Історія розвитку освіти», «Педагогічні персоналії», «Педагогічне краєзнавство», «Першоджерела», «Бібліографія». Гол. ред. – О. Сухомлинська (від 2004).

Н. С. Побірченко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Н. С. Побірченко . Історико-педагогічний альманах // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12773 (дата звернення: 21.06.2021)