Історико-політичні проблеми сучасного світу — Енциклопедія Сучасної України

Історико-політичні проблеми сучасного світу

«ІСТО́РИКО-ПОЛІТИ́ЧНІ ПРОБЛЕ́МИ СУЧА́СНОГО СВІ́ТУ» – збірник наукових статей. Засн. 1992 каф. міжнар. відносин Чернів. ун-ту як «Питання історії нового та новітнього часу» (7 вип.), від 2001 – сучасна назва. Засн. і ред. – Ю. Макар. Виходить раз на рік укр. мовою, публікує матеріали англ., рос., польс. та ін. мовами; наклад 300 прим. Поширюється також у Польщі, РФ, Румунії, Канаді, США, Німеччині, Чехії серед укр. діаспор. осередків, університет. б-к. Рубрики: «Теоретичні та методологічні проблеми історичних і політичних досліджень», «Питання історії України», «Питання всесвітньої історії», «Дослідження молодих вчених», «Хроніка наукового життя», «Рецензії», «Мовою документів».

В. Ю. Макар

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. Ю. Макар . Історико-політичні проблеми сучасного світу // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12774 (дата звернення: 18.04.2021)