Історична пам’ять — Енциклопедія Сучасної України

Історична пам’ять

«ІСТОРИ́ЧНА ПА́М’ЯТЬ» – збірник наукових праць. Засн. 1998 Полтав. пед. ун-том. Виходить двічі на рік укр. мовою заг. накладом 300 прим. Висвітлює актуал. проблеми історії України та зарубіж. країн, культури, традицій і постатей Полтавщини. Рубрики: «Статті і студії», «Повідомлення», «Слово молодого автора», «Історія релігії і церкви», «Питання зарубіжної історії», «Хроніка», «Критика», «Бібліографія». Гол. ред. – М. Степаненко (від 2011).

Б. В. Год

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Б. В. Год . Історична пам’ять // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12785 (дата звернення: 21.06.2021)