Історична пам’ять | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Історична пам’ять


Історична пам’ять

«ІСТОРИ́ЧНА ПА́М’ЯТЬ» – збірник наукових праць. Засн. 1998 Полтав. пед. ун-том. Виходить двічі на рік укр. мовою заг. накладом 300 прим. Висвітлює актуал. проблеми історії України та зарубіж. країн, культури, традицій і постатей Полтавщини. Рубрики: «Статті і студії», «Повідомлення», «Слово молодого автора», «Історія релігії і церкви», «Питання зарубіжної історії», «Хроніка», «Критика», «Бібліографія». Гол. ред. – М. Степаненко (від 2011).

Статтю оновлено: 2011