Історичний архів — Енциклопедія Сучасної України

Історичний архів

«ІСТОРИ́ЧНИЙ АРХІ́В» – збірник наукових праць. Засн. 2008 Чорномор. ун-том (Миколаїв) та Ін-том укр. археографії та джерелознавства НАНУ (Київ). Розповсюджується на тер. України, РФ, Польщі, Угорщини, Латвії. Матеріали публікує укр., рос., польс., англ. мовами; заг. наклад 100 прим. Висвітлює актуал. проблеми історії України, методології істор. досліджень, а також історії науки й освіти; друкує джерелознавчі та історіогр. праці. Рубрики: «Джерелознавство», «Історіографія», «Історія України», «Міжнародні відносини», «Всесвітня історія». Гол. ред. – П. Сохань.

Є. Г. Сінкевич

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Є. Г. Сінкевич . Історичний архів // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12791 (дата звернення: 18.06.2021)