Історичні джерела та їх використання — Енциклопедія Сучасної України

Історичні джерела та їх використання

«ІСТОРИ́ЧНІ ДЖЕРЕ́ЛА ТА ЇХ ВИКОРИСТА́ННЯ» – міжвідомчий науковий збірник. 1964–72 видано 7 вип. Засн. і видавці – Архівне упр. при РМ УРСР, Ін-т історії АН УРСР (обидва – Київ). Видання розпочато на виконання рішень Респ. наради з питань розвитку спец. істор. дисциплін, скликаної 1959 Ін-том історії, наук. конф. істориків-архівістів, проведеної 1960 Архів. упр. при РМ УРСР, а також зумовлено успіш. діяльністю семінару зі спец. істор. дисциплін при Центр. держ. істор. архіві УРСР у Львові (1961), ухвалами Всесоюз. наради істориків 1962 у Москві. Тексти статей друкували укр., резюме рос., зміст обома мовами. У складі редколегії: І. Бутич, І. Крип’якевич, Ф. Шевченко, К. Мартьянов (відп. секр. вип. 1), А. Катренко (відп. секр. вип. 2–5), В. Скорина (відп. секр. вип. 6–7), І. Гуржій. Висвітлювали проблеми історіографії, архівознавства, джерелознавства, дипломатики, емблематики, зброєзнавства, історії установ, істор. географії, книгознавства, краєзнавства, метрології, нумізматики, ономастики, палеографії, сфрагістики та ін. спец. істор. дисциплін. У більшості статей наявна історіогр. довідка з аналізом глибини вивчення питання, оглядом джерел, розкриттям сутності конкрет. наук. проблеми. Зміст вип. 1 побудовано за формою поданих праць: «Статті», «Повідомлення», «Замітки»; від вип. 2 матеріали подано за рубриками, назви яких відображали вищезазначені проблеми. Серед авторів – М. Брайчевський, В. Гавриленко, Я. Дашкевич, Я. Ісаєвич, О. Компан, М. Котляр, М. Крикун, О. Маркевич, Л. Маркітан, О. Мацюк, В. Петров, В. Пірко, Е. Ружицький, В. Сидоренко, В. Сіверська, Є. Чернов, Р. Юра. Наклад: вип. 1 – 512, 2-й – 900, 3-й і 6-й – по 1200, 4-й – 1100, 5-й – 900, 7-й – 1000 прим. Видання припинено у зв’язку з розгортанням в УРСР ідеол. тиску на діячів укр. науки та культури.

О. О. Ковалевська

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. О. Ковалевська . Історичні джерела та їх використання // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12798 (дата звернення: 18.06.2021)