Історії церкви Інститут Українського католицького університету — Енциклопедія Сучасної України

Історії церкви Інститут Українського католицького університету

ІСТО́РІЇ ЦЕ́РКВИ Інститут Українського католицького університету – науково-дослідна установа, що займається вивченням церковної історії. Засн. 1992 у Львові Б. Ґудзяком (його дир. до 2002) для реалізації проекту «Образ сили духу: дослідження живої історії підпільного життя Української Греко-Католицької Церкви, 1946–1989» (гол. мета – збирання й наук. опрацювання спогадів очевидців про насильниц. ліквідацію УГКЦ, реліг. життя її вірних, духовенства та ієрархії в СРСР). На базі Ін-ту 1994 відновлено Львів. богослов. академію (нині Укр. катол. ун-т). В основі наук. діяльності Ін-ту – методика «усної історії». Також гол. напрямами його діяльності є виявлення, систематизація й публікація джерел з історії Церкви в Україні, аналіт. та узагальнювал. дослідж. окремих проблем і феноменів укр. церк. історії, перекл. та публікація сучас. наук. літ-ри. У складі Ін-ту діють 3 відділи: наук.-видавн. здійснює дослідж. у царині укр. церк. історії, її викладання та популяризацію; архівно-музей. відділ складають архів усних інтерв’ю з фонотекою, фото- і відеоархів, комп’ютерна база даних (понад 2200 інтерв’ю, 5000 фотографій та 4000 документів), музейне зібр. (більше 600 експонатів; 2001 створ. постійну експозицію «Катакомбна Церква», 2009 – пересувну фотовиставку «До світла Воскресіння крізь терни катакомб», присвяч. історії УГКЦ 1939–1991); пасторал. відділ підтримує зв’язки з репресованими комуніст. режимом духов. і світ. особами, учасниками підпілля УГКЦ. Серед здійсн. в Ін-ті проектів – «Aufbruch: становище Церков Східної і Центральної Європи у посттоталітарних демократичних суспільствах» (1996–2002; спільно з проф. Віден. ун-ту П. Цуленером, мета – аналіз життя Катол. Церкви в 10-ти посткомуніст. країнах з істор., соціол. та пастир.-богослов. поглядів); збір відеоінтерв’ю свідків переслідування УГКЦ; «Протоколи генеральних (єпископських) візитацій українських та білоруських церков Київської унійної митрополії XVII–XVIII ст.» (опис і каталогізація джерел з церк. історії). Видає наук. зб. «Ковчег» (від 1993). Дир. Ін-ту від 2008 – О. А. Михалейко.

Т. Т. Бублик

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Т. Т. Бублик . Історії церкви Інститут Українського католицького університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12815 (дата звернення: 14.06.2021)