Історія в школах України — Енциклопедія Сучасної України

Історія в школах України

«ІСТО́РІЯ В ШКО́ЛАХ УКРАЇ́НИ» – науково-методичний журнал. Засн. 1996 у Києві Мін-вом освіти та науки України, АПНУ та вид-вом «Пед. преса». Виходить щомісяця укр. мовою; наклад 3 тис. прим. Друкує розпорядження Мін-ва освіти та науки, метод. листи, рекомендації до викладання соц.-гуманітар. дисциплін у навч. закладах, матеріали про стан і перспективи розвитку в Україні громадян. та правової освіти. Рубрики: «Історична наука – школі», «Історична освіта: зміст, форми, методи», «Методика, практика, досвід», «Пам’ятки минулого – діалог епох і культур», «Дидактичні ігри на уроках історії», «Наука – вчителеві», «Суспільствознавча освіта: зміст, форми, методи». Гол. ред. – В. Власов (від 2002).

Л. Д. Панченко

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Л. Д. Панченко . Історія в школах України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12824 (дата звернення: 21.06.2021)