Історія торгівлі, податків та мита | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Історія торгівлі, податків та мита


Історія торгівлі, податків та мита

«ІСТО́РІЯ ТОРГІ́ВЛІ, ПОДА́ТКІВ ТА МИ́ТА» – збірник наукових праць. Засн. 2010 у Дніпропетровську Академією митної служби України та Ун-том. Виходить двічі на рік укр. мовою; наклад 100 прим. Матеріали друкує укр., рос., англ. і польс. мовами. Осн. рубрики: «Історіографія та джерелознавство», «Античність і середньовіччя», «Ранньомодерна і модерна доба», «Новітня доба», «Проблеми сучасності». Гол. ред. – В. Ченцов (від 2010).

Статтю оновлено: 2011