Історія торгівлі, податків та мита — Енциклопедія Сучасної України

Історія торгівлі, податків та мита

«ІСТО́РІЯ ТОРГІ́ВЛІ, ПОДА́ТКІВ ТА МИ́ТА» – збірник наукових праць. Засн. 2010 у Дніпропетровську Академією митної служби України та Ун-том. Виходить двічі на рік укр. мовою; наклад 100 прим. Матеріали друкує укр., рос., англ. і польс. мовами. Осн. рубрики: «Історіографія та джерелознавство», «Античність і середньовіччя», «Ранньомодерна і модерна доба», «Новітня доба», «Проблеми сучасності». Гол. ред. – В. Ченцов (від 2010).

О. О. Дячок

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. О. Дячок . Історія торгівлі, податків та мита // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12832 (дата звернення: 14.06.2021)