Істпроф — Енциклопедія Сучасної України

Істпроф

ІСТПРО́Ф – комісія з вивчення більшовицької історії профспілкового руху. В УСРР І. засн. 29 січня 1925 при культур. відділі Всеукр. ради профес. спілок як філія І. ВЦРПС (створ. 1920). Мав спец. комісії та відділи при ЦК профес. спілок; уповноважених при обл., губерн., фабрич. і завод. радах профспілок у Харкові, Одесі, Катеринославі (нині Дніпропетровськ) й Артемівську; громад. групи сприяння в ін. губерніях УСРР. Діяв під адм. наглядом Академ. відділу НКВС УСРР. Н.-д. роботу узгоджував з Істпартом ЦК КП(б)У. Збирав і публікував матеріали про робітн. і профспілк. рухи; організовував архіви та музеї праці; готував та рецензував наук. праці з історії профспілк. руху. Співпрацював з Центр. архів. упр., Архівом революції, краєзнав. т-вами. Тимчасово припинив діяльність 1926, ліквідований 1930. Його роботу продовжила одна з підсекцій в Ін-ті історії партії і Жовтн. революції на Україні при ЦК КП(б)У (згодом Ін-т історії партії при ЦК КПУ, нині Політичних і етнонаціональних досліджень Інститут НАНУ).

Літ.: Хандрос Й. Б., Ланда Е. Я. Публікації істпартів, істмолів, істпрофів України: Бібліогр. покажч. Х.; К., 1932; Мовчан О. М. Організація та діяльність Істпрофу ВЦРПС 1925–1930 рр. // Проблеми історії України: Міжвідом. зб. наук. пр. К., 2002. Вип. 6.

О. М. Мовчан

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
О. М. Мовчан . Істпроф // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12839 (дата звернення: 14.06.2021)