Іщенко Станіслав Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Іщенко Станіслав Степанович

І́ЩЕНКО Станіслав Степанович (20. 12. 1941, с. Нижня Павлівка Оренбур. обл., РФ) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (2002). Держ. премія України у галузі н. і т. (2001). Закін. Київ. ун-т (1965). Відтоді працює в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 1990 – зав. лаб., від 1996 – пров. н. с. Виконав фундам. дослідж. домішк. центрів та власних дефектів у лужно-галоїд. кристалах, шаруватих напівпровідниках, фулеритах, високотемператур. напівпровідник. матеріалах, біоапатитах. Відкрив динаміч. магніто-електрич. ефект (співавт.); запропонував новий метод дослідж. внутр. структури твердих тіл подвій. електронно-ядер. резонансу – томографію.

Пр.: Двойной электронно-ядерный резонанс в неоднородных магнитных полях // ЖЭТФ. 1986. Т. 91, № 3; Новые виды ДЭЯР и их применение // Радиоспектроскопия твердого тела. К., 1992; Новий метод отримання зображень внутрішньої структури об’єктів – подвійна електронно-ядерна резонансна томографія // УФЖ. 1993. Т. 1, № 3 (співавт.); EPR and ENDOR study of Pb center in porous silicon // Phys. Rev. B. 1994. Vol. 50, № 20 (співавт.); Радіаційно-стимульоване утворення радикалів CO2 в біологічних апатитах // УФЖ. 2008. Т. 53, № 12 (співавт.).

В. М. Томашик

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
В. М. Томашик . Іщенко Станіслав Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12924 (дата звернення: 18.04.2021)