Ї — Енциклопедія Сучасної України

Ї

«Ї» – культурологічний квартальник. Засн. 1987 у Львові. Виходить укр. мовою; наклад 1,5 тис. прим. Висвітлює проблеми культурології, політології, філософії. Осн. напрями публікацій – міжетнічні стосунки, цивілізац. розлами та адм. кордони, формування європ. ідентичності, європ. інтеграція, сучас. політ. дискурс. Номери присвяч. певним проблемам, зокрема герменевтиці, європ. виміру України, укр.-євр. стосункам, поставстр. культур. простору та укр.-польс. зв’язкам, транскордон. співпраці, європ. інтеграції, ґендер. студіям, проблемам федералізму, молодіж. субкультурам, укр.-польс. зброй. конфлікту на Волині у 1943, свободі слова, співпраці України з ЄС та НАТО. Серед авторів – М. Попович, Н. Яковенко, Я. Крисак. У перекладах укр. мовою в книжк. серії видано твори Г.-Ґ. Ґадамера, Л. Бальцеровича, Т. Фрідмена, Р. Кагана. Виходить додаток для молоді. Гол. ред. – Т. Возняк (від 1989).

Літ.: Канарська А. «Ї», Інтернет та ... шістдесятники // Поступ. 2001, 13–14 лют.

М. Ю. Рябчук, І. С. Магдиш

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
М. Ю. Рябчук, І. С. Магдиш . Ї // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12943 (дата звернення: 08.05.2021)